SÜRE UZATIMI

ÇALIŞMA İZİNLERİNİN UZATILMASI

    6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 10’uncu maddesine göre; Çalışma izin başvurusunun Bakanlığımızca olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilmektedir.

1. Çalışma izninin süre uzatım başvurusunun mutlak surette çalışma izni süresi dolmadan yapılması zorunludur. Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir. Çalışma izninin süre uzatım başvurusu, mevcut çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren yapılır.

2. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, 6735 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

3. Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.
Her Hakkı Saklıdır, INTERACTIVE GROUP                 Ziyaretçi Sayısı : 203779
Web Tasarımı: Yön Bilişim